Pasivna zaštita od požara

Požarnootporni zidovi

Fireboard zidna obloga i šaht obloga

Zidna obloga i šaht obloga

Samonoseći plafoni

Zaštita prodora instalacija

Zaštita od požara čeličnih konstrukcija

Zaštita elektroinstalacija

Zaštita od požara lamela od karbonskih vlakana