Zaštita prodora instalacija kroz granice PP sektora

SistemOpis
Knauf F panel + F coatTvrdo presovana kamena vuna F panel u sistemu sa premazom F coat za zaštitu prodora instalacija kroz granice PP sektora do EI 120
Knauf Rorcol
Protivpožarne obujmice za zaštitu prodora plastičnih cevi, kompozitnih cevi i kablova kroz granice PP sektora do EI120
Knauf FPF
Protivpožarna pena za zaštitu prodora instalacija kroz granice PP sektora do EI 120
Knauf FPB
Protivpožarni blok za zaštitu prodora instalacija kroz granice PP sektora do EI 120
Knauf FPS
Protivpožarni silikon za zaštitu prodora kablova kroz granice PP sektora do EI 120
Knauf FPS
Protivpožarni silikon za zaštitu od požara spojnica i dilatacionih spojnica građevinskih elemenata sektora do EI 120