Zaštita od požara čeličnih konstrukcija

SistemOpis
Knauf VermiplasterGipsano bazirani malter za zaštitu od požara nosećih čeličnih konstrukcija do R120 za unutrašnju upotrebu
Knauf SibatermCementno bazirani malter za zaštitu od požara nosećih čeličnih konstrukcija do R120 za spoljašnju i unutrašnju upotrebu
Knauf Firepaint Protivpožarna ekspandirajuća boja za zaštitu od požara nosećih čeličnih konstrukcija do R120 za spoljašnju i unutrašnju upotrebu, u sistemu sa prajmerima i završnom bojom
K252 i K253Oblaganje metalnih stubova i greda Knauf Fireboard pločama za zaštitu od požara nosećih čeličnih konstrukcija do R 120