Fireboard zaštita od požara

SistemOznaka
K252K252 Fireboard obloga čeličnih greda
K253K253 Fireboard obloga čeličnih stubova
K254K254 Fireboard obloga drvenih greda
K255K255 Fireboard obloga drvenih stubova

Zahvaljujući svojim odličnim požarnootpornim karakteristikama, Knauf Fireboard ploča pogodna je za konstruktivne sklopove sa visokim zahtevima zaštite od požara.

Dokazano je da Knauf sistemi sa Fireboard pločama pružaju visoki stepen zaštite od požara.