Spušteni plafoni

SistemOznaka
D111D111 Spušteni plafon na drvenoj potkonstrukciji
D112D112 Spušteni plafon na metalnoj potkonstrukciji CD 60×27
D113D113 Spušteni plafon na metalnoj potkonstrukciji CD 60×27 u dva nova
D116D116 Spušteni plafon na metalnoj potkonstrukciji UA+CD

Područje primene

Kada se zahteva zaštita od požara, samo odozdo i/ili odozgo, kada se zahteva zaštita od požara u sklopu sa međuspratnom tavanicom vrste gradnje I do III, kada se zahteva zvučna izolacija i sigurnost od udara.