Ovde možete preuzeti deklaracije o performansama naših proizvoda:

Gips-vlaknaste ploče

Gips-vlaknaste pločePreuzmite
VidiFire A1 12,5downloadiconPDF
VidiFire A1 15downloadiconPDF
VidiFire A1 18downloadiconPDF
Vidifloor 9downloadiconPDF
Vidifloor 10downloadiconPDF
Vidifloor 12,5downloadiconPDF
Vidifloor SOLO 18downloadiconPDF
Vidiphonic 12,5downloadiconPDF
Vidiphonic 15downloadiconPDF
Vidiwall 10downloadiconPDF
Vidiwall 10 ETAdownloadiconPDF
Vidiwall 12,5downloadiconPDF
Vidiwall 12,5 ETAdownloadiconPDF
Vidiwall 15downloadiconPDF
Vidiwall 15 ETAdownloadiconPDF
Vidiwall 18downloadiconPDF
Vidiwall 18 ETAdownloadiconPDF
Vidiwall HI 12,5downloadiconPDF
Vidiwall HI 15downloadiconPDF