Politika privatnosti

Zaštita podataka

Knauf Zemun doo pridaje najveći prioritet zaštiti ličnih podataka. Ovim putem želimo da Vas informišemo na koji način štitimo Vašu privatnost onda kada nam Vaše lične podatke učinite dostupnim i na koji način možete dobiti informacije o podacima koji su nam dostavljeni. Pored usaglašavanja sa zakonskim odredbama o zaštiti podataka, naš cilj je da se posvetimo odgovornom rukovanju Vašim podacima putem ove izjave o privatnosti.

Prikupljanje podataka koji se odnose na korišćenje sajta

 Kada pristupite našem sajtu, sledeće opšte tehničke informacije se automatski evidentiraju: tip internet pretraživača, korišćeni operativni sistem, naziv domena vašeg internet provajdera i druge, slične informacije. Ovo su informacije iz kojih se ne može izvesti nikakav zaključak o vašoj ličnosti. Ovakvo prikupljanje i skladištenje podataka u svakom trenutku možete odbiti, sa efektivnim dejstvom u budućnosti.

Prikupljanje ličnih podataka

Ukoliko je od vas u kontakt-obrascu dostupnom na stranici našeg sajta zatraženo da navedete lične podatke, kao što su ime, adresa, e-mail adresa i broj telefona, ovo podleže posebnim propisima i prikupljanje može biti izvršeno samo uz vašu prethodnu izričitu saglasnost.

U ovom kontekstu ćemo koristiti vaše podatke samo kako bismo mogli da stupimo u kontakt sa vama i to u svrhu odgovora na vaša pitanja i sugestije. Podaci se ne prosleđuju niti odaju trećim licima. Saglasnost možete povući u bilo kom trenutku u pisanoj formi, sa dejstvom u budućnosti. Kontaktirajte nas

Zahtev za kontakt

Ukoliko nam dostavite podatke u okviru zahteva za kontakt, mi ćemo obrađivati samo podatke koje ste nam tim putem dostavili, uz vašu izričitu saglasnost i u meri u kojoj je to neophodno za tu svrhu. Vaši podaci su nam u ovom kontekstu potrebni za obradu, koordinaciju i prosleđivanje vašeg zahteva za kontakt relevantnom odeljenju naše kompanije, kako bismo mogli da stupimo u kontakt sa vama i odgovorimo na sva pitanja koja imate. Pored toga, obrađujemo vaše lične podatke u svrhu pružanja informacija i saveta o našim sistemima i proizvodima, kao i radi odgovaranja na vaša pitanja o njima. Vaši podaci neće biti prosleđeni trećim licima. U svakom trenutku možete opozvati vašu prethodno datu saglasnost, pisanim putem na navedenu adresu. Kontaktirajte nas.

Karijera – obrada podataka u svrhe regrutacije tj.zapošljavanja

Vaši Lični podaci koje dostavite kroz formu profesionalne biografije (CV) i koji se nalaze u bazi podataka kompanije Knauf Zemun doo (adresa elektronske pošte, ime, prezime, broj poslovnog telefona, poslovna pozicija, kompanija/organizacija, adresa, grad, poštanski broj, država), će se obrađivati isključivo u svrhe regrutacije tj. zapošljavanja ili drugi vid angažovanja.

U slučaju da obrada podataka obuhvata prenos van Republike Srbije, to će biti urađeno u skladu sa važećim propisima u vreme iznošenja podataka.

Pristup Vašim Ličnim podacima imaće ovlašćeni zaposleni i predstavnici Knauf-a samo u meri u kojoj je to neophodno radi ostvarenja svrhe za koju se prikupljaju Lični podaci. Takođe, pristup Ličnim podacima imaće i članice Knauf grupe.

Vaši Lični podaci takođe mogu biti otkriveni i nadležnim organima koji su ovlašćeni za pristup podacima na osnovu važećih propisa.

Vaši Lični podaci obrađivaće se sve dok ne povučete svoj pristanak ili dokle god je to neophodno u vezi s gore opisanim svrhama. Knauf Zemun doo  može zadržati Vaše Lične podatke u obimu neophodnom za dokazivanja usklađenosti sa važećim propisima.

Ukazujemo na to da u svakom trenutku imate pravo da zatražite pristup svojim Ličnim podacima, promenu ili brisanje Ličnih podatka ili ograničavanje obrade i prava na prenosivost podataka, odnosno da uložite prigovor na obradu. Osim toga, imate pravo na povlačenje svog pristanka u bilo kojem trenutku, odnosno pravo na pribavljanje kopije svojih Ličnih podataka koji se obrađuju. Sva prava navedena u ovome stavu možete ostvariti direktno, slanjem zahteva putem elektronske pošte na sledeću adresu [email protected].

Marketing – prikupljanje i obrada podataka

Vaši lični podaci koji se nalaze u marketinškoj bazi podataka kompanije Knauf Zemun doo (adresa elektronske pošte, ime, prezime, broj poslovnog telefona, poslovna pozicija, kompanija/organizacija, adresa, grad, poštanski broj, država), će se obrađivati isključivo u marketinške svrhe, koje uključuju između ostalog, sledeće:

  • Direktni marketing, uključujući slanje propratne elektronske pošte,
  • Istraživanja tržišta, ankete;
  • Organizacija događaja (samo ukoliko ste registrovani za događaj),
  • Organizacija on-line seminara (samo ukoliko ste registrovani za seminar),
  • Dowload aplikacija ili informacija sa sajta

U slučaju da obrada podataka obuhvata prenos van Republike Srbije, to će biti urađeno u skladu sa važećim propisima u vreme iznošenja podataka.

Pristup Vašim Ličnim podacima imaće ovlašćeni zaposleni i predstavnici Knauf-a samo u meri u kojoj je to neophodno radi ostvarenja svrhe za koju se prikupljaju Lični podaci. Takođe, pristup Ličnim podacima imaće i članice Knauf grupe.

Vaši Lični podaci takođe mogu biti otkriveni i nadležnim organima koji su ovlašćeni za pristup podacima na osnovu važećih propisa.

Vaši Lični podaci obrađivaće se sve dok ne povučete svoj pristanak ili dokle god je to neophodno u vezi s gore opisanim svrhama. Knauf Zemun doo može zadržati Vaše Lične podatke u obimu neophodnom za dokazivanja usklađenosti sa važećim propisima.

Ukazujemo na to da u svakom trenutku imate pravo da zatražite pristup svojim Ličnim podacima, promenu ili brisanje Ličnih podatka ili ograničavanje obrade i prava na prenosivost podataka, odnosno da uložite prigovor na obradu. Osim toga, imate pravo na povlačenje svog pristanka u bilo kojem trenutku, odnosno pravo na pribavljanje kopije svojih Ličnih podataka koji se obrađuju. Sva prava navedena u ovome stavu možete ostvariti direktno, slanjem zahteva Rukovaocu putem elektronske pošte na sledeću adresu [email protected].

Korišćenje kolačića

Koristimo tehnološka rešenja, takozvane kolaćiće, kako bismo zabeležili i uskladištili anonimizirane podatke pomoću  kojih su profili posetilaca napravljeni pod pseudonimima, u svrhu optimizacije našeg sajta. Profili korisnika nisu ni na koji način povezani sa prikupljenim podacima, osim ukoliko posetilac sajta za to da svoju izričitu saglasnost. Konkretno, IP adrese su učinjene neprepoznatljivim odmah po njihovom prijemu, tako da profili korisnika ne mogu biti praćeni putem IP adresa. Posetioci sajta mogu u svakom trenutku da odbiju ovaj vid prikupljanja i skladištenja podataka, sa efektivnim dejstvom u budućnosti.

Korišćenje funkcija deljenja sadržaja na društvene mrežeplugins

Facebook

Naš sajt koristi funkciju deljenja („plugins“) za društvenu mrežu Facebook.com kojom upravlja kompanija Facebook Inc, Palo Alto, SAD („Facebook“). Facebook plugins se prepoznaju po Facebook logotipu.

Ukoliko pristupite našem sajtu, plugins će inicijalno biti deaktivirani. Plugins se aktiviraju tek kada pritisnete posebno dugme. Ovim aktiviranjem uspostavljate vezu sa Facebook-om i izražavate saglasnost za prosleđivanje vaših podataka Facebook-u. Ako ste prijavljeni na Facebook, Facebook može povezati posetu našem sajtu sa vašim nalogom. Ako pritisnete određeno dugme koje predstavlja Facebook plugin, vaš internet pretraživač prosleđuje odgovarajuće informacije direktno Facebook-u na obradu.

Kada su u pitanju informacije o obimu i svrsi prikupljanja podataka, dalja obrada i korišćenje podataka od strane Facebook-a, kao i vaša prava i podešavanja koja možete konfigurisati da biste zaštitili vašu privatnost, molimo da konsultujete Facebook Politiku privatnosti

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Ukoliko ne želite da Facebook prikuplja podatke o vama posredstvom našeg sajta, potrebno je da se odjavite sa Facebook-a pre posete našem sajtu.

YouTube

Naš sajt koristi video platformu YouTube, kojom upravlja kompanija YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, SAD. YouTube je platforma koja omogućava reprodukciju audio i video fajlova.

Kada pristupite nekoj stranici na našem sajtu, integrisani YouTube plejer uspostavlja vezu sa YouTube-om kako bi omogućio tehnički prenos video ili audio fajla. Kada je veza sa YouTube-om uspostavljena, podaci se prosleđuju YouTube-u.

Za informacije o obimu i svrsi prikupljanja podataka, daljoj obradi i korišćenju podataka od strane YouTube-a, kao i vašim pravima i podešavanjima koja možete konfigurisati da biste zaštitili vašu privatnost, molimo da konsultujete YouTube Politiku privatnosti 

https://support.google.com/youtube/answer/7671399?p=privacy_guidelines&hl=en&visit_id=1-636631962646137783-1300950060&rd=1

Twitter

Naš sajt koristi funkciju deljenja („plugins“) za društvenu mrežu Twitter.com kojom upravlja kompanija Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SAD („Twitter“). Twitter plugins se prepoznaju po Twitter logotipu.

Ukoliko pristupite našem sajtu, plugins će inicijalno biti deaktivirani. Plugins se aktiviraju tek kada pritisnete posebno dugme. Ovim aktiviranjem uspostavljate vezu sa Twitter-om i izražavate saglasnost za prosleđivanje vaših podataka Twitter-u. Ako ste prijavljeni na Twitter, Twitter može povezati posetu našem sajtu sa vašim nalogom. Ako pritisnete određeno dugme koje predstavlja Twitter plugin, vaš internet pretraživač prosleđuje odgovarajuće informacije direktno Twitter-u na obradu.

Kada su u pitanju informacije o obimu i svrsi prikupljanja podataka, dalja obrada i korišćenje podataka od strane Twitter-a, kao i vaša prava i podešavanja koja možete konfigurisati da biste zaštitili vašu privatnost, molimo da konsultujete Twitter Politiku privatnosti

https://twitter.com/en/privacy

Ukoliko ne želite da Twitter prikuplja podatke o vama posredstvom našeg sajta, potrebno je da se odjavite sa Twitter-a pre posete našem sajtu.

Vaša prava

Imate pravo da u svakom trenutku dobijete informacije o vašim ličnim podacima. U skladu sa važećim zakonom, mi ćemo Vam dati pismeno obaveštenje u roku od 30 dana od prijema vašeg zahteva o tome da li i koji Vaši lični podaci se obrađuju. Vaš zahtev možete poslati u pismenoj formi na dole navedenu adresu ili putem e-maila na [email protected].

Pored toga, imate i pravo na ispravku ili brisanje vaših ličnih podataka koje smo prikupili, a koji mogu biti nepotpuni, netačni ili zastareli. Uvek osiguravamo da se vaši podaci obrađuju samo pod uslovom da za to imamo ovlašćenje u skladu sa relevantnim regulativama o zaštiti podataka. Vaši lični podaci se brišu ako povučete svoju saglasnost, ako obrada ličnih podataka više nije neophodna za ispunjenje prvobitne namene, ili ako se lični podaci nezakonito obrađuju.

Iz ovoga su izuzeti lični podaci koji su neophodni za računovodstvene i knjigovodstvene svrhe ili podležu zakonskom obaveznom zadržavanju.

Osim toga, imate pravo da zatražite da svoje prikupljene podatke dobijete u strukturisanom, aktuelnom i mašinski čitljivom formatu, kao i na to da zatražite da oni u vaše ime budu prosleđeni trećim licima.

Ukoliko smatrate da smo prekršili pozitivnopravne norme koje se tiču zaštite podataka o ličnosti, imate mogućnost da nas kontaktirate na [email protected]. Takođe, imate pravo na žalbu nadzornom organu.

Kako bismo zaštitili vašu privatnost i sigurnost, proverićemo vaš identitet pre nego što vam pošaljemo informacije putem pošte, ili pre nego što preduzmemo odgovarajuće korake  u cilju ispravke ili brisanja.

Mere sigurnosti prikupljenih ličnih podataka

Koristimo različite tehničke i organizacione mere sigurnosti, kao i softvere, kako bismo zaštitili vaše lične podatke od slučajnih ili namernih manipulacija, gubitka, uništenja ili neovlašćenog pristupa od strane trećih lica.

Kontakt

Odgovornost za prikupljanje i obradu ličnih podataka u kontekstu ovog sajta je na strani Knauf Zemun d.o.o., Batajnički drum 16 b, 11080 Zemun, Srbija.

Rado ćemo odgovoriti na sva pitanja u vezi sa prikupljanjem i obradom vaših ličnih podataka. Ukoliko imate pitanja na koja nije pružen odgovor ovom izjavom o zaštiti podataka, ili ukoliko biste želeli da dobijete detaljnije informacije o nekoj konkretnoj temi vezanoj za vaše lične podatke, molimo da, kada god to poželite, kontaktirate našeg službenika za zaštitu podataka na adresi:

Služba za zaštitu podataka Knauf Zemun d.o.o.
Batajnički drum 16 b, 11080 Zemun, Srbija
[email protected]