Naše vrednosti

Tokom poslednjih osam decenija Knauf se od malog porodičnog preduzeća razvio u globalno aktivnu grupaciju preduzeća u porodičnom posedu.

Mi i dalje želimo da rastemo i da pri tome ostanemo verni našim vrednostima:

  • Ljudskosti (Menschlichkeit)
  • Partnerstvu
  • Posvećenosti
  • Preduzetničkom duhu

Knauf je kompanija u rastu, sa velikim ugledom u zemlji i inostranstvu. To nas razlikuje od drugih.

Naše vrednosti nas definišu i ujedinjuju u Knauf-u – ma gde se nalazili na ovoj planeti. Te vrednosti se odnose na ljude koji su osnovali i izgradili ovu kompaniju: članove porodice, kolege i partnere.

Misija

Knauf je merilo za proizvode i sisteme suve gradnje, kao i za građevinske materijale za završne radove i izolaciju. Misija je održati vodeću poziciju i kreirati nove standarde i kriterijume kvaliteta. S obzirom da postižemo održiv i natprosečan finansijski rast, održavamo ostvarenu tržišnu poziciju i ravnomerno ulažemo u sve aspekte i učesnike u našem poslovanju.

Svi prošli napori zaposlenih i partnera stvorili su Knauf kao organizaciju koju danas poznajemo i na koju smo veoma ponosni. Stoga gledajući u prošlost, koračamo sigurno u budućnost zahvaljujući raznovrsnim iskustvima i stečenim znanjima širom sveta što nas razlikuje od konkurencije u industriji u kojoj delujemo.

Vizija

Imajući na umu sve elemente poslovnog okruženja, ali i društva u kojem delujemo, Knauf načela poslovanja su inovativnost, energetska efikasnost i ekološka održivost, ekonomičnost, kvalitet dizajna, zadovoljstvo korisnika i snažno partnerstvo sa našim kupcima.

Tako nastaju promišljena sistemska rešenja za gradnju koja su međusobno savršeno usklađena i temeljena na potrebama tržišta. Naša vizija temelji se na jednostavnom načelu – Knauf kao tržišni lider za siguran, zdrav i udoban dizajn životnog prostora.