Plafonski ugradni elementi

SistemOznaka
D179D179 Knauf Saundboard
D161D161 Knauf plafonska pregrada
D171D171 Plafonska reviziona klapna
D181D181 Požarnootporno oblaganje za ugradno osvetljenje

Područje primene

Kada se zahteva zaštita od požara, samo odozdo i/ili odozgo, kada se zahteva zaštita od požara u sklopu sa međuspratnom tavanicom vrste gradnje I do III, kada se zahteva zvučna izolacija i sigurnost od udara.

Knauf Soundboard je površinski zvučnik za „nevidljivu“ ugradnju u plafonsku konstrukciju u sistemima suve gradnje.

Plafonska pregrada, konstrukcija slična sistemima W111 i W112
Područje primene: kod zahteva za protivpožarnom i zvučnom zaštitom.

Reviziona klapna sa aluminijumskim ramom i poklopcem od gipskartonske ploče.
Područje primene: standardna i protivpožarna izrada, pravougaona ili okrugla, zaštita od vazduha i prašine, perforirana ili glatka, specijalna reviziona klapna.

Protivpožarno oblaganje za ugradno osvetljenje
Područje primene: Zahtevi požarne otpornosti F30/F90 samo odozdo