Knauf drveni panelni zidovi

SistemOznaka
W551W551 Drvena panelna gradnja – spoljašnji zid
W553W553 Drvena panelna gradnja – završni zid zgrade
W555W555 Drvena panelna gradnja – unutrašnji zid
W557W557 Drvena panelna gradnja – pregradni zid stana

Knauf drveni panelni zidovi sastoje se od jednostruke drvene potkonstrukcije i jednoslojne ili dvoslojne obloge u svemu prema normativu DIN 18180.

Kod posebnog zahteva za zvučnom zaštitom postavljaju se federšine. U šupljinama zida mogu se ugraditi instalacije, (npr. električni kablovi, instalacione cevi, …), ili kod povećanog zahteva za zvučnom zaštitom može se postaviti dodatna vuna.