Ugaona spojnica za CD profil 60/27

  • Za sigurno spajanje CD profila pod uglom od 90°
  • Idealna kod izrade zahtevnijih enterijerskih rešenja