Nivo spojnica za CD profil 60/27

  • Osigurava sigurno spajanje CD kod izrade potkonstrukcije u jednom nivou.