Razdelna traka

Samoljepliva traka za izradu (razdvajanje) spojeva gipsanih površina sa drugim građevinskim materijalima.