Bandaž traka od staklenih vlakana

Bandaž traka izrađena od staklenih vlakana za obradu spojeva gipsanih ploča.

  • laka za ugradnju zbog male debljine
  • negoriva
  • dobro armiranje sastava