Profil za zaštitu uglova 31/31 pocinkovan

Čelični pocinkovani profil L oblika, obostrano perforiran za sigurnu zaštitu ivica gipsanih ploča kod zidova i plafonskih kaskada.