Kopča za direktnu montažu za CD 60/27

  • Prvenstveno namenjen za izradu plafonske obloge ispod spuštenog plafona
  • Nosivost 0,10 kN bez fiksiranja LN vijcima
  • Nosivost 0,25 kN sa fiksiranem LN vijcima.