Akustični držač

  • Akustični držač 3,5 – 5,0 cm;
  • Akustični držač 6,5 – 8,0 cm;
  • Akustični držač 9 – 12,0 cm;
  • Dužina 3,o cm; 6,0 cm;9,0 cm
  • Za pričvršćivanje CD profila kod izrade zidnih obloga