Dupli feder

  • Za nastavljanje žica sa ušicom kod izrade spuštenih plafona
  • Nosivost 0.25 kN