CD univerzalna spojnica

  • Osigurava sigurno spajanje CD profila kod izrade potkonstrukcije u jednom nivou.
  • Jednostavna montaža
  • Omogućava nastavljanje CD profila kod nepravilnih pravaca potkonstrukcije
  • Može poslužiti kao donji deo visilice