PVC – savitljivi profil

PVC profil L oblika, obostrano perforiran za sigurnu zaštitu lučnih ivica gipsanih ploča kod zidova i plafonskih kaskada.

Bele boje.