Knauf AQUAPANEL® masa za obradu spojeva

Knauf AQUAPANEL® masa za obradu spojeva je siva cementna masa za ispunu fuga i za polaganje Knauf AQUAPANEL® trake za brtvljenje fuga (10 cm). Ista je namenjena isključivo za primenu na zidove kod eksterijera te je kompatibilna s Knauf AQUAPANEL® cementnom pločom Outdoor. Pored ispune spojeva služi i za zatvaranje glava Knauf AQUAPANEL® fasadnih vijaka SN 40 ili SB 40 ili ostalih vijaka.

Glavne karakteristike:

  • Mešanje sa vodom 20 kg s 6,8l hladne i čiste vode (0,34 l / 1 kg)
  • Potrošnja materijala 0.7 kg/m2
  • Pri punjenju fuga potrebno je odmah postaviti AQUAPANEL® traku (10 cm)
  • Sušenje materijala 24h
  • Negorivi materijal

Primena:

Odmah nakon montaže Knauf AQUAPANEL® cementne ploče Outdoor nužno je da potkonstrukciju zaštitimo od vremenskih uticaja. U tu svrhu se spojevi obrađuju sa Knauf AQUAPANEL® masom za obradu spojeva. Knauf AQUAPANEL® traka (10 cm) se polaže po sredini svih spojeva. Sa Knauf AQUAPANEL® masom za obradu spojeva potrebno je i obraditi glave vijaka. Sada je spoljna obloga objekta zatvorena i zaštićena od vremenskih uticaja. Završni slojevi na Knauf AQUAPANEL® cementne ploče Outdoor moraju se postaviti u okviru od 6 meseci.

NazivBroj proizvodaEAN CodePakovanje
Knauf AQUAPANEL® masa za obradu spojeva13109442600218614241 vreća