Knauf proizvodi unutrašnje disperzivne boje

Nakon 13 godina od početka proizvodnje fabrika Knauf u Zemunu proizvodi više od 50 različitih proizvoda za završne radove u gradjevinarstvu: fasadne maltere, glet mase, krečno-cementne maltere, cementne estrihe, lepkove za keramiku, hidroizolacije.

Prepoznajući potrebe tržišta u Srbiji i regionu za kompletnim sistemskim rešenjima spoljašnjih i unutrašnjih pregradnih, suvomontažnih zidova i plafona kao i klasično zidanih zidova, Knauf Zemun d.o.o. je od marta 2021. godine otpočeo proizvodnju potpuno nove grupe proizvoda – unutrašnjih disperzivnih boja.

Boje imaju višestruku funkciju u završnim radovima u gradjevinarstu. Pored estetske, boje imaju i odredjenu zaštitnu funkciju površina na koje se nanose.

Iz tih razloga Knauf je razvio visoko kvalitetene disperzivne boje za unutrašnju primenu koje odlikuje odlična pokrivnost, mogućnost toniranja u veliki spektar boja kao i vrhunska perivost. Nove Knauf unutrašnje boje su bez rastvarača i odlikuje ih niska emisija isparljivih organskih jedinjenja (VOC) što obezbedjuje visok kvalitet vazduha u prostorima u kojima se primenjuju.

Na ovaj način, Knauf zaokružuje svoju široku paletu tehničkih rešenja i potvrđuje da je Vaš siguran partner i oslonac u gradnji.

Pročitajte i ostale vesti