Vodeći proizvođač građevinskih materijala i domaći proizvođač keramičkih pločica u zajedničkoj kampanji

Knauf i Keramika Kanjiža prepoznali su značaj uzajamne saradnje kompanija koje se bave komplementarnim delatnostima. Ovakva vrsta saradnje, zasnovana na međusobnoj podršci, ima za cilj poboljšanje rada i pružanje kompletnije i kvalitetnije usluge krajnjim kupcima.

Ovakva saradnja ne čudi kada se ima u vidu da obe kompanije dele ista uverenja o tradiciji, a kao imperativ postavljaju kvalitet svojih proizvoda, društvenu odgovornosti i brigu o životnoj sredini. Kao potvrda toga je i postojanje sertifikata i poštovanja propisanih standarda u proizvodnji.

Takođe, ono što spaja ove dve uspešne kompanije sa dugim i uspešnim praksama dobrog poslovanja je i ulaganje u modernizaciju svojih postrojenja, ulaganje u usavršavanje zaposlenih a posebno stvaranje i razvijanje veza sa svojim potrošačima, razvojem sektora za tehničku podršku i savetovanje potrošača.