UA profili

Za ukrućenje dovratnika kod izrade pregradnih zidova.

  • Širine profila : 50/75/100/125/150 mm
  • Visina profila : 40 mm
  • Nazivna debljina lima : 2 mm
NazivŠirinaDužinaDebljina limaTežinaBroj proizvoda
UA profil 5050 mm2.60 m2 mm1.79 kg/m3343
UA profil 5050 mm3.00 m2 mm1.79 kg/m3345
UA profil 5050 mm3.50 m2 mm1.79 kg/m3347
UA profil 5050 mm4.00 m2 mm1.79 kg/m3349
UA profil 5050 mmDužina na upit2 mm1.79 kg/m7686
NazivŠirinaDužinaDebljina limaTežinaBroj proizvoda
UA profil 7575 mm2.75 m2 mm2.21 kg/m3354
UA profil 7575 mm3.00 m2 mm2.21 kg/m3355
UA profil 7575 mm3.50 m2 mm2.21 kg/m3357
UA profil 7575 mm4.00 m2 mm2.21 kg/m3359
UA profil 7575 mm4.50 m2 mm2.21 kg/m3360
UA profil 7575 mm5.00 m2 mm2.21 kg/m7394
UA profil 7575 mm6.00 m2 mm2.21 kg/m46837
UA profil 7575 mmDužina na upit2 mm2.21 kg/m7688
NazivŠirinaDužinaDebljina limaTežinaBroj proizvoda
UA profil 100100 mm3.00 m2 mm2.6 kg/m3364
UA profil 100100 mm3.50 m2 mm2.6 kg/m3366
UA profil 100100 mm4.00 m2 mm2.6 kg/m3368
UA profil 100100 mm5.00 m2 mm2.6 kg/m7395
UA profil 100100 mm6.00 m2 mm2.6 kg/m46838
UA profil 100100 mmDužina na upit2 mm2.6 kg/m7689