Profil za dilatacioni spoj

Čelični profil za izradu dilatacionih spojeva.

  • pocinkovan