Dihtung kit

  • Disperzijom vezana trajno elastična masa bele boje.
  • Za zaptivanje spojeva do bočnih zidova,poda i plafona kod izrade pregradnih zidova.
  • Obuhvatna nonius visilica-donji deo za izrado plafona većih težina. Razred nosivosti 0,4 kN (40 kg)