Klasifikacioni izveštaj za Knauf spuštene plafone od gipsanih ploča

Novim pravilnikom o zaštiti od požara iz 2022. godine stari SRPS (JUS) standardi stavljeni su van snage. Dokumentom punog naziva „Pravilnik o načinu iskazivanja performansi građevinskih proizvoda i elemenata zgrade u vezi sa bitnim karakteristikama – reakcija na požar, otpornost na požar i ponašanje pri spoljašnjem požaru“ prozvani su ekvivalentni EN standardi u ovoj regulativi.

Pravilnikom je definisano da se za sve građevinske proizvode i elemente, za koje postoji mogućnost ispitivanja karakteristika i otpornosti na požar, ispitivanja moraju obaviti u Institutu IMS. Institut izdaje dve vrste dokumenata: izveštaj o ispitivanju otpornosti na požar i klasifikacioni izveštaj prema SRPS 13501-1 i 13501-2. Za sisteme za koje nije u mogućnosti da izvrši ispitivanja, institut IMS izrađuje klasifikacione izveštaje na osnovu stranih izveštaja o ispitivanju.

Knauf je dostavio sve izveštaje stranih laboratorija o ispitivanju otpornosti na požar spuštenih plafona, na osnovu čega je Institut IMS izdao klasifikacioni izveštaj. Obiman dokument će regulisati sve nedoumice postavljene na tržištu vezane za stranu dokumentaciju i omogućiti uradnju materijala i sistema u okvirima zakonske regulative.

Do kraja godine planirana je izrada klasifikacionih izveštaja i za ostale sisteme kao što su protivpožarni prekidi vetrenih fasadnih sklopova i protivpožarne obloge čeličnih stubova i greda. Takođe, za naredni period se očekuje izrada dokumentacije za sve ostale spuštene plafone sa Fireboard pločama, kao i samonoseće plafone.

Ovde možete pogledati prvu stranu izveštaja. Za više informacija molimo vas da kontaktirate našu tehničku podršku.

Pročitajte i ostale vesti