Mala škola suve gradnje – za arhitekte/projektante/nadzorne organe/šefove gradilišta

Prijavite se popunjavanjem formulara na dnu strane

MŠSG – Sve o sistemima suve gradnje

Ovaj seminar je posvećen arhitektama, projektantima, šefovima gradilišta, nadzornim organima i svima onima koji se bave sistema suve gradnje. 

Na ovom seminaru steći ćete znanja o suvoj gradnji, pregradnim zidovima, plafonima, zidnim i plafonskim oblogama i oblaganju potkrovlja, suvim estrisima, duplim podovima, zaštiti od požara sistemima suve gradnje, zvučnoj zaštiti, karakteristikama građevinske fizike, opisima pozicija i načinu merenja i obračuna suve gradnje.

Seminari se održavaju u Beogradu /Knauf Upravna zgrada u Zemunu/, Nišu i Novom Sadu.

Naglašene teme:

 • Šta je to suva gradnja?
 • Standardi i normativi u suvoj gradnji
 • Elementi sistema suve gradnje: Knauf ploče/Diamant/Silentboard/Safeboard
 • Profil tehnika/Obrada spojeva i površina/Montažni pribor u suvoj gradnji
 • Pregradni zidovi, zidne obloge, suvo malterisanje, Šaht zidovi
 • Statička stabilnost zidova/Maksimalna dozvoljena visina zidova/Konzolni tereti
 • Spušteni plafoni i Samonoseći plafoni
 • Oblaganje potkrovlja
 • Suvi estrisi /košuljice/ i Dupli podovi
 • PP zaštita: oblaganje čeličnih stubova i greda, elektro kablovskih regala…
 • FireWin: PP zaptivanje prodora instalacija kroz zidove, PP obujmice, PP premazi…
 • Prostorna akustika i zvučna zaštita

Učesnici

Projektanti: Arhitekte, građevinski inžanjeri, nadzorni organi, šefovi gradilišta, specijalisti za predmer i predračun i građevinsku fiziku.

Prevoz

Učesnici sami obezbeđuju prevoz.

TERMINI i MESTO ODRŽAVANJA SEMINARA:

MŠSG – 1 /dvodnevni/  05. i 06.jun 2017.  – Knauf upravna zgrada – Pogledajte lokaciju na mapi >

MŠSG – 2 /dvodnevni/  12. i  13.jun 2017.  – SEMINAR JE OTKAZAN. NOVI TERMINI USKORO.

Želite li Seminar u vašem Projetnom birou ili firmi?
Knauf će samo za Vas besplatno organozovati Malu školu suve gradnje.
Program i termin možemo prilagoditi Vašim potrebama i znanjima.

Prijava

Prijava za seminar – popunite prijavu dole. Broj mesta je ograničen.

Sertifikat

Učesnici seminara na kraju seminara dobijaju Sertifikat o uspešnom pohađanju seminara nakon položenog testa znanja.

Dokumentacija

Za sve učesnike seminara obezbeđena je Knauf dokumentacija

Prijavljivanje je završeno – Pratite nas za nove termine