Knauf
sistemi za zaštitu od požara
Sigurnost sa sistemom

   
Klase građevinskog materijala
Povratak na prethodnu stranu

Gips je neorganski nezapaljivi građevinski materijal i kao takvi standardan u zaštiti od vatre.

Gips sadrži otprilike 20% vezane kristalne vode koja isparava pri delovanju vatre. Pritom se troši energija, a „zavesa“ koja nastaje usporava napredovanje požara.

Kod Knauf Fireboard postoji obostrana prevlaka gornjih površina od negorivog tankog sloja staklenih vlakana. U sadejstvu sa specijalni visoko vrednim gipsanim jezgrom nastaje ploča koja može da odgovori na visoke zahteve zaštite od požara klase materijala A1.

Knauf GKF požarnootporne ploče dodatno su „armirane“ staklenim vlaknima koja povećavanju unutrašnju čvrstinu gipsanog sloja.

Klase građevinskih materijala od gipsanih i vezivnih materijala.

Veliki je broj elemenata od gipsa za zidne, podne i plafonske konstrukcije.

Klasifikacija osnovnih materijala u odnosu na požarnu otpornost prikazana je u sledećoj tabeliprema utvrđenom redosledu u odnosu na klasu građevinskog materijala.

 

Knauf proizvodi
Klasa građevinskog materijala
Atest
/opšta građevinska dozvola
/
Knauf građevinski gips n. DIN 1168
Mašinski malteri MP
Prijanjajući malteri
Ojačani malteri
Gips mase za fugovanje
Flisestrih FE
A1
DIN 4102 – 4 Odeljak 2.2.1
Knauf Fireboard
A1
Z - PA - III 4.290
Knauf ploče .......
GKB, GKF, GKBI, GKFI
Knauf Cleaneo Akustik perforirana ploča
Knauf Gipsfazer ploče
Knauf panelni elementi
Knauf vezivne ploče MW
A2
DIN 4102 – 4

Z – 100.9 – 2
P – BWU03 – I – 16.4.1
Z – PA – III 4.491
P – BWU03 – I – 16.4.1
Knauf ploče GKB 6.5 mm
Knauf vezivne ploče PS
Knauf suva podloga F141/142
B1
Z – PA – III 2.3110
Z – PA – III 2.892
Z – PA – III 2.1236